növényházi dísznövénytermesztés
vizsgára, beszamolókra

KrizantémA krizantém nevezéktana

Vitatott elnevezésű faj, a termesztésben lévő fajták faji besorolása az utóbbi időben sokat változott
Chrysanthemum indicum: vad faj Délkelet-Ázsiában, hagyományos elnevezés
Dendranthema × grandiflorum: 1994-2002-ig érvényes név
Chrysanthemum × grandiflorum: 2002-től érvényes név

Származás

Hupeh tatomány: Ch. indicum, Ch. morifolium
Tai-hutó környékén: Ch. indicum
Hongkong közelében: Ch. indicum

A nemesítés kezdetei

Kr. e. 500 Konfucius, Kínában már feltehetőleg termesztik
Kr. u. 900 Japán – krizantém kiállítás (címernövény, kiku-rend) „chrysos” + „anthemon” = aranyvirág
1688. (1608?) első tövek Európában – Hollandia, a növények elpusztultak
1789. Blancard – Franciaország – az európai nemesítés megkezdése
1795. Anglia 
1846. Fortune Robert – Angliában a pompon fajták szülője
Európai nemesítés: Fro., Anglia, No.
XIX. sz. végére Európában a kegyelet virága, Amerikai nemesítés kezdete
1895-től Mühle Árpád nyugat-európai és amerikai termesztés
1907. „A Chrysanthemum tenyésztése”

Fajtatípusok

I. Növekedés szerint:
1.) vágott (magas, középmagas),
2.) cserepes (alacsony, bokros)
II. Virágzati forma szerint: 
1.) Egyszerű:  egyszerű margaréta, féltelt margaréta
2.) Anemone: „normál” Anemone, Pyrethrum virágú fajták
3.) Telt
III. Reakcióidő szerint
1.) korai virágzású (7-8 hetes)
2.) középkorai virágzású (9-11 hetes)
3.) kései virágzású (12-14 hetes)
IV. Hőigény szerint
1.) termonegatív (bimbóképzés 15°C alatt)
2.) termopozitív (16°C feletti hőmérséklet)
3.) termoneutrális (10-27 °C – optimum: 16°C)

Termesztési feltételek

1.) Fény:  rövidnappalos növény, kritikus nappalhossz: 13-13,5 óra (14-14,5 óráig), fényigény: tágtűrésű, hosszúnappalos kezelés: vegetatív fejlődéshez » éjszakai zavarófény (izzólámpával, éjszakánként 1-5 óra) »  szakaszos pótmegvilágítás »  szektoros megvilágítás
asszimilációs megvilágítás: téli dugványgyökereztetéshez » 3000-3500 lx, higanygőzlámpák (400 W 10 m2) » a fejlődést lerövidíti » nálunk ritkán alkalmazzák
rövidnappalos kezelés: virágoztatáshoz » sötétítés 18:00 – 7:00 (8:00) » felmelegedés veszélye! szellőztetés
2.) Hőmérséklet:  fajtafüggő (ld. előbb!), fenofázisonként is változik:
anyanövények: min. 15-16 °C (magasabb hőmérsékleten több dugvány)
gyökereztetéshez: 20 °C talpmeleg (16-18 °C léghőmérséklet)
bimbóképződés: éjjel 26 °C alatt!
alacsonyabb hőmérsékleten élénkebb virágszín 
3.) Víz- és páratartalom:  vízigényes – sekély gyökérzet, pangó vízre érzékeny, elsötétítés – öntözés időzítése, relatív páratartalom 60-70 %
4.) Talaj- és tápanyagigény:  középkötött, szerkezetstabil, tápanyagban gazdag, általában mesterséges talajokon (földkeverékek), tőzeg + perlit/homok/kéregzúzalék + agyag, egységföld (pl. Florasca B), pH: 5,5-6,5 (vas!), jó sótűrőképesség
trágyázás: ma már komplex műtrágyákkal, 2-3 kg/m3 alapműtrágya + 300-400 g/m2 kénsavas kálium, beültetés után starter (P) 0,02 %, vegetatív növekedés: N-hangsúlyos műtrágyák hetente 2×, generatív fejlődés: K-hangsúlyos műtrágyák, CO2-trágyázás: téli termesztésben, asszimilációs megvilágítás mellett

Szaporítóanyag - termesztés

 SZAKOSODOTT ÜZEMEKBEN!
Anyanövény-termesztés, Dugványszedés és -tárolás, Dugványozás

Vágottvirág - termesztés

Hagyományos:  tömegárut szolgáltat halottak napjára, a termesztés
szabadföldön indul,  csak biztonsági sötétítés
A terület élőkészítése: 3 éves forgó, vagy fertőtlenítés, 15-20 kg/m2 istállótrágya, 120-140 g/m2 komplex műtrágya, gyökeres dugványok ültetése, szabadföld vagy fólia, 28-36 tő/m2 (nevelés: 2-3 szálasra), visszacsípés (ültetés után 2-3 héttel) 5-6. levél felett, háló kihelyezése, sötétítés (augusztus 15-től szeptember 15-ig), fólia felhúzása (biztonságosabb: fűtés, szellőztetés), szedés a halottak napi piacra
Időzített:  minőségi árut szolgáltat jeles napokra vagy egész évben, technikai feltételei
nagyobbak, sötétítéssel időzített
Területelőkészítés:  Ültetés, 1. háló kifeszítése, hosszúnappalos időszak, rövidnappalos időszak, tápanyag-utánpótlás, növekedésszabályozás, bimbózás vagy csokrosítás

Növényvédelem

Kórokozók: vírusok, fuzáriumos hervadás (Fusarium oxysporum f. sp. callistephi), szeptóriás levélfoltosság (Septoria chrysanthemella), fehérrozsda (Puccinia horiana), botritiszes betegség (Botrytis cinerea), mikoszferellás betegség (Mycosphaerella ligulicola)
Kártevők: krizantém-levélfonálféreg (Aphelenchoides ritzemabosii), gerberalevél-aknázólégy (Liriomyza trifolii), levéltetvek (pl. Aphis fabae, Myzus persicae, Aphis gossypii), közönséges takácsatka (Tetranychus urticae), nyugati virágtripsz (Franklinella occidentalis), krizantémpoloskák (Lygus spp.), gyapottok- bagolylepke (Helicoverpa armigera), meztelencsigák (Limacidae)
Read On 0 megjegyzés

RózsaA rózsa vágott virágként való jelentősége

Magyarország: 1997. kb. 30 ha, 30-40 millió szál/év, 2007. kb. 30 ha, 45-60 millió szál/év
hazai kereslet: kb. évi 70 millió szál
termesztési csúcs: késő tavasz és ősz (télen ált. pihentetés)
Európa: első helyen a vágott virágok értékesítési ranglistáján, kb. 40 % afrikai import, elvándorlás kevésbé jelentős (rosszabb szállíthatóság és tárolhatóság, magasabb fajlagos költség)

Történeti áttekintés

Rosa nemzetség: változékonyság, kereszteződési hajlam, természetes teltvirágúság (mutáció), rózsához hasonló növények már kb. 25-30 millió éve is élhettek a Földön
Ókor:  Kínában Kr. e. 270-ben létesítik az első rózsakerteket
Konfuciusz számol be a pekingi királyi kertben ültetett rózsákról (Kr. e. 3000 körül már dísznövényként használják!),
Hellászban Homérosz szerint Achilles holttestét rózsaolajjal balzsamozza Afrodité
Sappho: „a virágok királynője”
a szerelem szimbóluma, (Vénusz és) Afrodité istennőknek áldozzák
a termesztés központja: Rodosz, a rózsák szigete
Rómában a gazdagság és a jólét jelképe, olyan népszerű, hogy már ekkor Egyiptomból kell importálni
sub rosa – „a rózsa alatt” – titoktartásra utal – a titkos tanácskozások helyszínét vadrózsaággal jelölték
egy császári ünnepségen annyi rózsaszirmot használtak fel, hogy illatuktól több vendég rosszul lett
a bűnök és a dekadencia szimbólumá válik, a Római Birodalom bukása után csak a kolostorkertekben termesztik gyógynövényként
Középkor eleinte idegenkedtek tőle, pogánynak tartották, később Szűz Mária szimbólumává vált (Rosa alba)
Az időzített virágoztatás kezdetei:  XVI-XVII. század vágott virágként is jelentős, rendkívül költséges: előkelő udvari kertészetekben, Franciaország!, a kínai rózsa (Rosa chinensis) a XVIII. században kerül be Európába, ekkor kap lendületet a termesztés: remontáns rózsák,1867.
teahibrid rózsák: a remontáns rózsák és a Rosa odorata (tearózsa) keresztezésével – nagy és folyamatosan nyíló virágok, fokozatos terjedés: Anglia, Németország, Hollandia, Észak-Amerika, kezdetben: szabadföldi és „hajtatott” rózsák között nincs különbség (ma éles határvonal, sőt…)

A XX. századi nemesítés eredményei

1950-es évektől: hozam és vázatartósság növelése, eredetileg 4-6 nap → 14-16(-20) nap, szín, méret, forma, betegség-ellenállóság
1970-es évek közepétől: világméretű növekedés a termesztésben – fajtarobbanás, új nemesítő cégek, egy-egy új fajta különböző pár éven belül sportokkal is jelen van

Jelenlegi nemesítés

napjainkig viszonylag gyors a fajtaváltás, fontos a fajtaválasztás! (5-7 éves kultúra!), gyakori probléma: a különleges(en jó) szín, méret, forma alacsony szárhozammal párosul

 Fajtatípusok

1. Nagyvirágú egyszálas (standard)
teahibridek, talajon (időszakos) 140-170 szál/m2/év, hidrokultúrában (folyamatos) 180-260 szál/m2/év, nálunk ez a leginkább piacos
2. Kisvirágú egyszálas (standard)
floribunda grandiflora és floribunda, bimbózva, talajon (időszakos) 180-220 szál/m2/év, hidrokultúrában (folyamatos) 260-320 szál/m2/év, Nyugat-Európában piaci részesedése kb. 40-50 %
3. Csokros v. fürtös (spray)
újabban megjelent csoport, 8-10 % piaci részesedéssel, floribunda fajták a főbimbó kicsípésével, alacsonyabb hozam (130-160 szál/m2/év)

Környezeti igények

Vízigény: 
vízigényes: 1 m3/m2/év, sóérzékeny – lágyított víz, esővíz a legjobb (1,5-2 EC; 0,7 ezrelék)
Páratartalom
telepítés 70-80 %, később: 60-70 %, öntözés és párásítás időzítése, nyári léghűtésnél ioncserélt vízzel párásítsunk
Fényigény
fényigényes!, virágképződés: kihajtás utáni 4-5. hétig! – fényhiány esetén: bevakul, télen: asszimilációs megvilágítás
Talajigény
stabil szerkezetű, mély termőrétegű, kötött-középkötött talaj ,vö. termesztőfelületek, homoktalajon hozam és minőség csökken, mesterséges közegek: hidrokultúra
Tápanyagigény
állandó, kiegyenlített tápanyag-utánpótlás, sóérzékeny (2 ezrelék alatt), tápanyag-utánpótlás talajvizsgálat alapján (több rétegből vett minta)
Termesztőberendezések
1. Fóliasátrak, fóliaházak: Max. 25 méter, nagy szellőzőfelületekkel
2. Nagy légterű növényházak, teljes automatika: forróbb nyár: szellőzés, hűtés, árnyékolás

Termesztés talajon, hagyományos metszéssel, szakaszos virágoztatással

1. Területelőkészítés
mélyen gyökeresedik: mélyforgatás (40 cm), mélylazítás (70 cm), szerkezetjavítás (istállótrágya, tőzeg, darált kéreg), talajvizsgálat – szükséges talajjavítás
2. Telepítés:  2-4 soros ágyrendszer, 7 tő/bruttó m2
szaporítóanyag: A) gyökeres dugvány – 1970-es évektől robbanásszerűen, viszonylag olcsó, lassabban kezd virágozni, de nem kell vadalni, rövidebb élettartam (3-4 év), fagyérzékenyebb, B) oltvány: drágább,  hosszabb élettartamú, szárazság- és téltűrő, egyes fajták csak így adják a színüket
Alanyok: Rosa × pollmeriana, Rosa canina ‘Inermi'
A telepítés ideje: Gyökeres dugványról: márc. közepe – máj. közepe, augusztus, kényes! magas páratartalmat, erős napsütéstől védelmet igényel. Oltványról: november vége – február vége, fűtetlen termesztőberendezésbe telepítve tavasszal hajt és augusztustól virágzik
Telepítés előtt: védelem kiszáradástól, fagytól, ültetés előtt néhány órára vízbe állítható, gyökerek és vesszők metszése (10-15 cm)
Ültetési mélység: oltási hely felszín fölé (ne tudjon a nemes legyökeresedni)

3. Nevelés a termőrefordulásig: ültetés után beiszapolás, a tövek feltöltése földdel, szalmatakarás (téli védelem), fűtés: február közepétől: 5-6 °C, fokozatosan emelve 16-18 °C-ig, kitakarás: a levelek megjelenésével, fokozatosan, a 3-4 ágas, tőből elágazó, erős bokor kinevelése: az első nemes hajtás(oka)t visszacsípés nélkül hagyjuk növekedni, bimbók kitörése (a csészelevelek széthajlásakor), a szemzési helyről ezután előtörő hajtásokat használjuk fel, felesleges hajtások megcsavarva lehajthatók, május közepére-végére elég erős: a legerősebb hajtásokat felengedjük
3b. Virágszálak kinevelése: egyszálasra nevelés, kacsozás (oldalhajtások eltávolítása), bimbózás (az egyvirágú fajták oldalbimbóinak eltávolítása)
csokros rózsáknál: főbimbó kitörése
3c. Virágszedés: friss telepítés után kb. 6 hónappal, tövenként 2-3 virág
4. A termő állomány további nevelése: Metszés és virágszedés, virágzás időzítése, virághozam-szabályozás, téli pihentetés, kora tavaszi fás metszés után: 7-8 hét múlva, nyári időszakban: 6 hét múlva, a legmagasabbra hagyott csapok felső rügyei hajtanak ki először, térben elosztva, azonos rügymagassággal: hullámszerű virágzás
magasabb metszés: gyorsabb virágzás, rövidebb szár
mélyebb metszés: jobb minőség, lassabb virágzás
csak az 5 levélkéjű levelek tövéből várható új hajtás (ill. virág)

Időzített virágoztatás technológiai lépései

1. Télvégi indító metszés (3-5 erős csap)
2. Virágszedések, zöldmetszések (5-7 csap): áteresztés: a rossz minőségű virág lebimbózása, lehajtás, augusztus-szeptember: ritkítás
3. Teleltetés:  fűtés nélkül, előmetszés után, takarás istállótrágyával, minimumfűtéssel 0-3 °C, szükség esetén szellőztetve

Hidrokultúrás termesztés, lehajtogatással és folyamatos virágoztatással

hazánkban 1996 óta, 40-50 %-os hozamnövekedés, kőzetgyapot vagy kókuszrost,
Telepítési sűrűség: 7-7,5 növény/m2,
Ültetés: VI. vége – VII. eleje (pótmegvilágítás nélkül), termesztési időszak: 3-4 év
Szaporítóanyag: gyökeres dugvány (v. kézbenoltott tő) kockában gyökeresítve, oltványnál: klónalany: Rosa multiflora ‘Natal Briar’ (sárga és kétszínű fajtáknál!)
6-8 hét múlva telepítés
Termesztés:
kőgyapottáblák elhelyezése: támrendszerre, ikersoros vagy ágyas elrendezésben
kókuszroston: 6-10 literes vödrökbe, vagy: zsákos kiszerelésben
többnyire folyamatos termesztés
Lehajtogatásos technológia (japán módszer):  Európában 1990 óta, két szint kialakítása: asszimiláló szint, virágzó szint, a tő kialakítása: az első virágbimbó(k) kitöréséig ugyanúgy, hajtások lehajtása, oldalhajtások eltávolítása, lebimbózás, vakhajtások visszacsípése, oldalhajtásaik kitörése, 1-3 hónap múlva: lehajtogatás: jó állású alsó rügy felett, virághozó szint kinevelése: erős hajtásokból, késleltetés: lehajtás, áteresztés, asszimilációs szint öregedő hajtásainak eltávolítása, pótlása

Virágszedés, kondicionálás, tárolás

szedési érettség: szétnyílt csészelevelek, jól látható bimbó, rózsaolló: segíti a virág tartását, kiemelését, időpont: korai órákban, alsó levelek eltávolítása, azonnali felszívatás, baktériumölő szer: hosszabb tárolásnál, cukorpótlás: „nyersen” szedett virágoknál, kötegelés végén 1-2 cm visszavágás, tárolás: 0-5 °C

Növényvédelem

Lisztharmat (Sphaeroteca pannosa pv. rosae), Szürkerothadás (Botrytis cinerea), Marszoninás levélfoltosság (Marssonina rosae), Rózsaperonoszpóra (Peronospora sparsa), Levéltetvek, Takácsatka (pl. Tetranichus urticae), Nyugati virágtripsz (Frankliniella occidentalis)
Read On 0 megjegyzés

Muskátli


Származás:

Kb. 250 faj, D-Afrikában honos, száraz, szavannás területeken gyakran gumóképződés, linné 1753-ban: Geranium nemzetség

Nemesítés:

Anglia, 18. sz. vége – gyűjtemények, Franciaország, Lemoine 1863 – francia típusú muskátli, Német cégek bekapcsolódása 1890-től – Neubronner, PAC, GEN, Kienzler, Danziger, PW Magyar – Grieger cég, Kolozsvár: Arany Álom 1911.

Környezeti igények:

hőmérséklet: hőtűrő – optimum 18-22 °C, min. 5 °C, max. 30-35 °C,  
fény: fényigényes – max. 50.000 lux, min. 4-5.000 lux, napszakkal szemben közömbös,  
víz: termesztésben: egyenletes vízellátás, felhasználásban: közepes vízigényű,  
pára: magas páratartalomra érzékeny!,
közeg: jó szerkezet, vízáteresztőképesség, fehér:fekete tőzeg 50:50 %, agyag 15 %, fertőzésmentes komposzt- vagy marhatrágyaföld) szaporításnál fehér tőzeg:perlit 50:50 %, pH: 6-6,5  
tápanyag: kálium-igényes, vegetatív fejlődéshez: 1,5:1:2 NPK + Mg, generatív fejlődéshez: 1:1:3 NPK + Mg , lap tápanyag: tartós hatású műtrágya, 2,5-3 kg/m3 Osmocote, Basacote 2-2,5 kg/m3 szénsavas mész + tápoldat speciális muskátli 0,1-0,2 %

Termesztés

Szaporítás: vegetatív: hajtásdugvány, vírusmentes szaporítóanyag, generatív: mag F1 hibridek, Dugványszedés: törve, vágva, Dugvány tárolás: 2-5 °C, 1 hét, Dugvány mérete: 3 leveles, 20-22 g, Talpmeleg: 20-22 °C, Léghőmérséklet: 18-20 °C, Páratartalom: 1 hét: 90 %, utána: 70-80 % , szárazon tartás, gyökeresedési idő: 3-4 hét
Import dugványok kezelése: 1-MCP (etilén-gátlás)

Nevelés: Ültetés végcserépbe: 10-12-es műanyag cserépbe géppel ült., kirakás cserép cserép mellé, visszacsípés ültetés után 10-12 nappal, törpésítés: CCC vagy egyéb törpésítőszer 1-3 alkalommal
0,1 – 0,15 %, Szétrakás, tisztogatás, Hőmérséklet fokozatos csökkentése 14 °C-ig, szellőztetés, 60 %-os páratartalom

Termesztés magvetésről:

Problémák: kemény héjú mag → koptatás, áztatás (előcsíráztatott mag), csíranövény csúcsdominanciája
rossz elágazóképesség > magonckori kezelés törpésítővel, Magvetés időpontja: dec. 20. – jan. 20., steril szaporító közeg , csírázási hőoptimum: 20-22 °C, 10-12 nap
 
Növényvédelem:

Vírusos betegségek – védekezés vírusvektorok ellen
Baktériumos betegségek: Xanthomonas-os tőrothadás, Corynebacterium – legyengült tövek pusztulása,
Gombás betegségek: Puccinia pelargonii – csak a P. zonale-n, Pythium-os dugványelhalás, Botrytis cinerea
Kártevők: levéltetű, molytetű, tripsz
Élettani betegségek: vízkórság, korai sziromhullás

Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés
Read On 0 megjegyzés